Zadnje pretraživanoObriši sve
Nema rezultata za traženi pojam!

Uvjeti poslovanja

OPĆI UVJETI POSLOVANJA (u daljnjem tekstu: “Uvjeti“)

OPĆE INFORMACIJE O TRGOVAČKOM DRUŠTVU

Instar Center d.o.o.
Velika Gorica
Ulica Andrije Kačića Miošića 22 C

upisano u sudski registar trgovačkog suda u Zagrebu pod:
MBS:080146499
OIB: 64308723629
PDVID:HR64308723629
Zastupano po Marko Cvetkovski i Ivana Košak, od kojih svaki zastupa društvo samostalno i pojedinačno, temeljni kapital od HRK 750.000,00 u cijelosti uplaćen u novcu (dalje u tekstu:„Instar Center“ ili „društvo“). Račun društva otvoren je kod [Zagrebačka banka d.d. IBAN: HR2823600001101291985, SWIFT: ZABAHR2X].

Adresa elektroničke pošte službe za korisnike: [reklamacije@instar-informatika.hr].
Radno vrijeme službe za korisnike je radnim danom od 08 do 16 sati. Subotom i nedjeljom, kao i državnim praznicima i blagdanima služba za korisnike ne radi.
Adresa elektroničke pošte službenika za zaštitu osobnih podataka: [zastitaosobnihpodataka@instar-informatika.hr].

CENTRALNI SERVIS

Tel: 01/5540-166
Email: servis@instar-informatika.hr
Adresa: Zapoljska 40
Grad: 10000 Zagreb

Ovi Uvjeti primjenjuju se na sve ugovore o kupoprodaji, i to od dana naznačenog na istima.

I UVODNE ODREDBE

I.a Instar Center kao prodavatelj stavlja na raspolaganje ove Uvjete korisnicima te ih upućuje da se obvezno detaljno upoznaju s istima prije korištenja Internet stranice (kako je niže definirano) u svrhu kupnje proizvoda oglašenih na istoj ili dobivanja informacija o pojedinom proizvodu. Posjećivanjem Internet stranice, ili pristupanjem kupnji proizvoda putem online kupovine prodavatelja ili, neposrednom kupnjom proizvoda u poslovnici društva smatra se da su korisnici upoznati s ovim Uvjetima te da ih u cijelosti razumiju, suglasni su s istima te ih prihvaćaju u cijelosti. Ukoliko korisnici nisu suglasni s ovim Uvjetima, prodavatelj ih upućuje da ne koriste Internet stranice u svrhu kupnje proizvoda ili pribavljanja informacija o istima ili bilo koju drugu svrhu.
Ovi Uvjeti su sastavni dio svakog pojedinog ugovora o kupoprodaji. Za sve što nije uređeno ovim Uvjetima primjenjuju se važeće odredbe Zakona o obveznim odnosima, Zakona o zaštiti potrošača, Zakona o trgovini i Zakona o elektroničkoj trgovini, ovisno o tome što je primjenjivo.

Upućuju se posjetitelji internet stranice na odredbe o zaštiti privatnosti te obrasce za ostvarivanje prava kupaca/potrošača koji su sadržani na Internet stranici.

I.b Osim ukoliko nije drugačije određeno, pojedini pojmovi i definicije u ovim Uvjetima poslovanja imaju niže navedeno značenje:

Korisnik je svaka pravna ili fizička osoba koja pristupa i/ili se koristi sadržajem i uslugama Internet stranice i/ili se koristi uslugom Internet prodaje (Online kupovina), te obuhvaća sve kupce i posjetitelje Internet stranice.

Društvo ima značenje kao u uvodnim odredbama. Instar Center ima značenje kao u uvodnim odredbama. Internet stranica znači www.instar-informatika.hr.

Posjetitelj je svaka pravna ili fizička osoba koja pristupa i/ili se koristi sadržajem i uslugama Internet stranice bez prethodne registracije (neregistrirani korisnik).

Potrošač je, u smislu ovih Uvjeta kao i Zakona o zaštiti potrošača, svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti.

Kupac je svaka pravna i fizička osoba koji putem sredstava elektroničke komunikacije preko Internet stranice registrira svoje osobne podatke i odabere barem jedan proizvod ponuđen na Internet stranici, ubaci ga u košaricu, pošalje narudžbu prodavatelju, isplati kupoprodajnu cijenu ili neposrednim dolaskom u poslovnicu društva obavlja direktnu kupnju odabranog proizvoda.

Prigovor znači pisani prigovor potrošača to jest - prigovor kojim potrošač iznosi svoje nezadovoljstvo u odnosu na kupljenu robu, pruženu uslugu ili poslovanje Društva s potrošačem, koji potrošač upućuje Društvu na trajnom mediju ili sredstvom mrežne komunikacije koje omogućuje pohranu vremena i sadržaja komunikacije, na trajnom mediju, ako je Društvo omogućilo takav oblik komunikacije.

Prodavatelj je društvo Instar Center d.o.o., Velika Gorica, Ulica Andrije Kačića Miošića 22 C.

Sredstva daljinske komunikacije su sva sredstva koja se bez istodobne fizičke prisutnosti trgovca i potrošača mogu koristiti za sklapanje ugovora na daljinu, kao što su adresirani i neadresirani tiskani materijali, univerzalna pisma i dopisnice, tiskane promidžbene poruke s narudžbenicom, katalozi, telefoni s ljudskim posredovanjem i bez njega, radio, videofon, videotekst, telefaks, televizija, Internet i elektronička pošta.

Ugovor na daljinu je ugovor sklopljen između trgovca i potrošača u okviru organiziranog sustava prodaje ili pružanja usluge bez istodobne fizičke prisutnosti trgovca i potrošača na jednome mjestu pri čemu se do trenutka sklapanja ugovora te za sklapanje ugovora isključivo koristi jedno ili više sredstava daljinske komunikacije.

Ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija je ugovor je ugovor između trgovca i potrošača:
– koji je sklopljen uz istodobnu fizičku prisutnost trgovca i potrošača na jednome mjestu koje ne predstavlja poslovne prostorije trgovca, čak i kad je potrošač dao ponudu
– koji je sklopljen u poslovnim prostorijama trgovca ili putem sredstava daljinske komunikacije neposredno nakon što je trgovac pristupio potrošaču osobno i individualno na mjestu koje nisu njegove poslovne prostorije, a u kojem su trgovac i potrošač bili istodobno fizički prisutni ili
– koji je sklopljen za vrijeme izleta koji je organizirao trgovac s namjerom ili ciljem promocije ili prodaje robe ili usluga potrošaču

Proizvodi po narudžbi su oni proizvodi koje prodavatelj nema na skladištu te ih može naručiti isključivo od dobavljača. Takvi proizvodi imaju velike troškove skladištenja te su iznimno rijetko naručivani, a to uslijed visoke cijene istih, posebnih karakteristika, posebnih uvjeta čuvanja i skladištenja. Svi gore navedeni Izrazi imaju neutralno rodno značenje. Pojmovi koji uključuju jedninu uključuju i množinu (i obrnuto).

Trgovački ugovor, ugovor što ga sklapaju među sobom trgovci u obavljanju djelatnosti koje čine predmet poslovanja barem jednoga od njih.

Potrošački ugovor je ugovor koji sklapaju potrošač i svaka fizička ili pravna osoba koja djeluje u okviru svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti, uključujući i osobu koja djeluje u ime ili za račun te osobe. Kod potrošačkih ugovora, u slučaju nesuglasja između definicije upotrijebljene u ovim Uvjetima i zakonske definicije pojedinog pojma, primjenjuje se ona definicija koja je povoljnija za potrošača. Niti jedna odredba ovih Uvjeta ne može se tumačiti na način koji bi doveo do umanjenja i/ili ograničavanja prava potrošača danih primjenjivim propisima.

I.c Ugovor u ime i za račun maloljetnika mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici, a djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika ukoliko im je sklapanje takvih ugovora zabranjeno. Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost za svako postupanje suprotno ovoj odredbi.

I.d Ovi Uvjeti poslovanja sastavljeni su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (Narodne novine 19/2022, 59/2023), Zakonom o elektroničkoj trgovini (NN 173/03, 67/08, 36/09, 130/11, 30/14, 32/2019 ; u daljnjem tekstu: „Zakon o elektroničkoj trgovini“), Zakonom o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/2021, 114/22, 156/22 ; u daljnjem tekstu: „Zakon o obveznim odnosima“) i Zakonom o trgovini (NN 87/2008, 96/2008, 116/2008, 76/2009, 114/2011, 68/2013, 30/2014, 32/2019, 98/2019, 32/2020, 33/23; u daljnjem tekstu: „Zakon o trgovini“).

Prodavatelj isključuje svaku odgovornost za sva sporna pitanja koja bi eventualno mogla proizaći iz razloga što posjetitelj, korisnik i/ili kupac nije pročitao i/ili razumio ove Uvjete. Korištenjem usluge kupnje u poslovnici društva, prodavatelj se obvezuje prije zaključenja kupnje informirati Kupca o ovim Uvjetima te mjestu gdje ih može pronaći, dok će na računu jasno i nedvojbeno biti naznačena lokacija Internet stranice na kojoj se nalaze ovi Uvjeti, koji preuzimanjem robe potvrđuje njihov primitak.

II CIJENA I UVJETI PRODAJE

II.a Prodavatelj se obvezuje na jasan i vidljiv način istaknuti iznos maloprodajne cijene sukladno članku 7. Zakona o zaštiti potrošača. Sve iskazane cijene proizvoda su maloprodajne i izražene u eurima, s uključenim porezom na dodanu vrijednost (dalje: „PDV“). Cijene, uvjeti plaćanja i akcijske ponude vrijede isključivo u trenutku narudžbe pojedinog proizvoda.

U slučaju pogrešno označene cijene koju prodavatelj utvrdi nakon narudžbe proizvoda, a prije sklapanja ugovora o kupoprodaji prodavatelj se obvezuje o istome bez odgađanja obavijestiti kupca. Prodavatelj nije ovlašten izmijeniti cijenu nakon sklapanja ugovora o kupoprodaji.

II.b Prodavatelj nastoji dati što bolji i točniji opis i sliku proizvoda. Unatoč tome, nije moguće garantirati da su svi navedeni podaci i slike proizvoda u potpunosti točni. Slike proizvoda su ilustrativne prirode.

II.c Plaćanje
Naručene proizvode i usluge kupac može platiti:
a) Gotovinom prilikom preuzimanja
b) Virmanom, općom uplatnicom ili internet bankarstvom
c) Plaćanjem kreditnim karticama

POSEBNA NAPOMENA:
Ukoliko se plaćanje proizvoda vrši djelomičnim predujmom, uplatom djelomičnog predujma Kupac garantira da će uređaj kupiti prema ugovorenom iznosu. 
Uplaćeni predujam smatra se kaparom kao odustatninom, slijedom čega ako Kupac kao strana koja je dala predujam odustane od ugovora, gubi ga.
Ukoliko Kupac u roku od 30 dana od prve obavijesti Prodavatelja da je proizvod spreman za isporuku,  ne preuzme proizvod od Prodavatelja ili ne uplati ostatak ugovorenog iznosa, smatra se da je Kupac odustao od ugovora. 
Promotivna cijena vrijedi za sve oblike plaćanja - jednokratno i na rate.

II.d Dostava i rok isporuke

Dostava za područje Republike Hrvatske vrši se putem dostavnih službi, i to putem GLS General Logistics Systems Croatia d.o.o. i OVERSEAS TRADE Co LTD d.o.o. Prodavatelj se obvezuje zaprimljene narudžbe radnim danom obraditi odmah, a najkasnije u roku od 48 sati te iste dostaviti dostavnoj službi najkasnije u roku od 7 dana od obrade ili u drugom roku ukoliko je tako naznačeno na artiklu. Narudžbe zaprimljene neradnim danom ili na kraju radnog vremena biti će obrađene idući radni dan ili najkasnije u roku od 48 sati. Rok dostave ovisi o Općim uvjetima dostavnih službi, te u pravilu iznosi od 2 do 5 dana. U slučaju iznimnih nepredviđenih situacija i više sile rok dostave određen ovim općim uvjetima se može produljiti ovisno o odluci i kapacitetima dostavnih službi.

Ne preuzimajte proizvod ako je ambalaža oštećena. U slučaju oštećenja ambalaže, skrenite pažnju dostavljaču na oštećenje i zatražite da proizvod vrati nama. Ako preuzmete proizvod s oštećenom ambalažom, smatrat će se da ste preuzeli proizvod s neoštećenom ambalažom.

Nakon preuzimanja proizvoda, temeljito ga pregledajte. Ako primijetite bilo kakva vidljiva oštećenja dužni ste nas i dostavnu službu u roku od 24 sata obavijestiti obavijestite o tome i vratite proizvod bez da ste ga koristili.

Ukoliko proizvod nema vidljivih oštećenja, pregledajte ispravnost općih funkcionalnosti, te ako niste zadovoljni s proizvodom, možete ga vratiti, ali nemojte ga dalje koristiti.

II.e Troškovi dostave

Trošak jedne dostave iznosi uvijek 2,89 eura, neovisno o vrsti proizvoda, količini proizvoda i cijeni proizvoda.

III REZERVACIJA ARTIKLA

Stavljanjem proizvoda u košaricu ne radi se rezervacija artikla. Artikl će biti rezerviran za kupca tek nakon što kupac uspješno završi narudžbu.

IV REKLAMACIJE I PRIGOVORI POTROŠAČA

IV.a Potrošač je, sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, ovlašten društvu podnijeti Prigovor. Sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača ( ''Narodne novine, br. 19/2022, 59/2023) obavještavamo potrošače da prigovor kojim iznose svoje nezadovoljstvo u odnosu na kupljeni proizvod ili na kvalitetu pružene usluge mogu podnijeti u pisanom obliku te će im bez odgađanja pisanim putem biti potvrđen primitak tog prigovora. Prigovor se također može podnijeti pisanim putem na adresu: Kanalski put 1, 10000 Zagreb ili putem elektroničke pošte na adresu: reklamacije@instar-informatika.hr. Na zaprimljeni prigovor dostavit ćemo pisani odgovor najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimanja pisanog prigovora pa stoga molimo da nam u svom prigovoru navedete Vašu kontakt adresu za dostavu odgovora.

IV.b Servis i rezervne dijelove za uređaje osigurava ovlašteni zastupnik za Republiku Hrvatsku za svaki pojedini proizvod. Neispravni uređaj kupac može dostaviti neposredno u ovlašteni servis ili ga dostaviti neposredno kod Prodavatelja u poslovnicu nakon čega će isti biti proslijeđen u ovlašteni servis. Prilikom prijave neispravnog proizvoda obvezno je priložiti presliku računa, jamstveni list, točan opis kvara te kompletnu dokumentaciju i originalnu neoštećenu ambalažu navedenog proizvoda.

IV.c Slaganje računalnih komponenti (konfiguracije) po specifikaciji kupca od strane Instara:

Instar za kupca slaže računalne komponente, te testira njihovu ispravnost i funkcionalnost. Računalo složeno po računalnim komponentama ne smatra se jedinstvenim proizvodom te se na njega ne odnose jednaki jamstveni uvjeti kao na gotovo računalo.

a) Bez usluge slaganja računala 0,00 € (Nije odabrana usluga slaganja računalnih komponenti, te na sve kupljene artikle vrijede pojedinačni jamstveni uvjeti proizvođača. Instar ne odgovara za štetu nastalu uslijed nepravilnog rukovanja od strane kupca ili trećih strana.)
b) Usluga slaganja računala bez vodenog hlađenja 20,00 € (Usluga uključuje slaganje računalnih komponenti, testiranje njihove ispravnost i inicijalno postavljanje sustava. U slučaju reklamacije Instar će napraviti besplatnu dijagnostiku za svaku pojedinu komponentu.)
c) Usluga slaganja računala s vodenim hlađenjem 30,00€ (Usluga uključuje slaganje računalnih komponenti, testiranje njihove ispravnost i inicijalno postavljanje sustava. U slučaju reklamacije Instar će napraviti besplatnu dijagnostiku za svaku pojedinu komponentu.)

IV.d Dijagnostika kvara na računalnim komponentama (konfiguracijama) slaganim po specifikaciji kupca od strane Instara:

U slučaju reklamacije Instar će napraviti dijagnostiku, dijagnostika će se naplatiti u iznosu od 25€, na konfiguraciji za svaku pojedinu računalnu komponentu, te neispravnu komponentu prema reklamacijskoj proceduri poslati u ovlašteni servis. Ostale komponente nastavno prema zahtjevu kupca, odmah nakon dijagnostike vraćamo na isti način na koji su zaprimljene ili ih vraćamo nakon zaključenja reklamacije zajedno s reklamiranom komponentom.

IV.e Dijagnostika kvara na računalnim komponentama (konfiguracijama) slaganim od strane kupca ili treće osobe:

Ukoliko kupac nije odabrao uslugu slaganja računalnih komponenti, na sve računalne komponente vrijede pojedinačni jamstveni uvjeti proizvođača. Instar ne odgovara za štetu nastalu uslijed nepravilnog rukovanja od strane kupca ili trećih strana koje nisu ovlaštene od strane proizvođača.

U slučaju reklamacije kupac je dužan reklamirati samo neispravnu računalnu komponentu.

Ukoliko kupac dostavi konfiguraciju složenu od strane kupca ili treće osobe, te zatraži od Instara dijagnostiku kako bi se utvrdila neispravna računalna komponenta, dijagnostika će mu se naplatiti u iznosu od 25€. Po uplati Instar će neispravnu računalnu komponentu poslati u ovlašteni servis. Ostale komponente nastavno prema zahtjevu kupca, odmah nakon dijagnostike vraćamo na isti način na koji su zaprimljene ili ih vraćamo nakon zaključenja reklamacije zajedno s reklamiranom komponentom.

IV.f Trošak dijagnostike unutar jamstvenog roka s nepotvrđenim kvarom ili kvarom nastalim nepravilnim korištenjem:

U slučaju da kupac reklamira artikl za koji se ne potvrdi kvar ili se utvrdi da je kvar nastao nepravilnim rukovanjem ili korištenjem od strane kupca ili treće neovlaštene osobe, Instar zadržava pravo naplate troška neosnovane dijagnostike u iznosu od 25€.

IV.g Troškovi ovlaštenog servisa za reklamacije izvan jamstvenog roka ili jamstvenih uvjeta:

U slučaju nastanka troška prilikom dijagnostike ili popravka artikla izvan jamstva ili jamstvenih uvjeta kupac je dužan podmiriti trošak prije zaključenja reklamacije.

Posebna napomena:

Prodavatelj će, za slučaj da je neispravni uređaj dostavljen prodavatelju, zatražiti dijagnostiku ovlaštenog servisa pa po utvrđenoj dijagnostici postupiti po zahtjevu kupca. U slučaju da se u tijeku dijagnostike svakog pojedinog proizvoda utvrdi da je reklamacija proizvoda neosnovana i neutemeljena trošak dijagnostike snosi kupac. Kupac je sukladno članku 84. stavak 6. Zakona o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Posebna napomena prilikom kupovine procesora i matičnih ploča:

Procesori i matične ploče predstavljaju dvije skupine proizvoda koji dolaze s pinovima. Prilikom ugradnje procesora na matične ploče, važno je da se navedeno obavi stručno i s povećanom pažnjom jer u suprotnom može doći do savijanja pinova (koji se nalaze na procesoru ili na matičnoj ploči, ovisno o proizvodu), slijedom čega ugradnju može obaviti isključivo za to ovlaštena osoba. Ako zbog ugradnje od strane za to neovlaštene osobe dođe do savijanja pinova i proizvod više nije za uporabu, jamstvo se u tom slučaju ne priznaje jer se radi o pogrešnom rukovanju i oštećenju za koje odgovornost snosi kupac. Molimo da za ugradnju potražite pomoć od strane ovlaštene osobe.

Ukoliko se Prigovor odnosi na nedostatke proizvoda kojem je isteklo jamstvo proizvođača prodavatelj se obvezuje kupca obavijestiti o troškovima popravka i opisom potrebnih radova prije započinjanja rada na proizvodu.

Prava po jamstvu ne isključuju prava kupaca po osnovi odgovornosti prodavatelja za materijalne nedostatke stvari.

U slučaju da se u tijeku dijagnostike svakog pojedinog proizvoda utvrdi da je reklamacija proizvoda neosnovana i neutemeljena trošak dijagnostike snosi kupac.
Kupac je sukladno članku 84. stavak 6. Zakona o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

V. ODGOVORNOST PRODAVATELJA ZA MATERIJALNE NEDOSTATKE

V.a Materijalni nedostaci za koje prodavatelj odgovara

Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na kupca, bez obzira je li mu to bilo poznato.
Prodavatelj odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga.
Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke neovisno o tome je li ugovorom prenio ili se obvezao prenijeti kupcu stvar u vlasništvo, a kupac platio ili se obvezao platiti njezinu cijenu.
Kod potrošačkih ugovora prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke prema pravilima propisanima za ugovor o kupoprodaji i kada je riječ o ugovoru za isporuku stvari koju je tek potrebno izraditi ili proizvesti, neovisno o tome je li po općim pravilima riječ o ugovoru o kupoprodaji, ugovoru o djelu ili drugom ugovoru.
Odredbe Zakona o obveznim odnosima o odgovornosti za materijalne nedostatke ne primjenjuju se na potrošačke ugovore za isporuku digitalnih sadržaja ili digitalnih usluga, osim ako je predmet ugovora o kupoprodaji pokretna stvar u koju je ugrađen digitalni sadržaj ili digitalne usluge ili su povezani sa stvari tako da bi odsutnost tog digitalnog sadržaja ili te digitalne usluge onemogućila funkcioniranje te stvari i koji se isporučuju na temelju ugovora o kupoprodaji, neovisno o tome isporučuje li takav digitalni sadržaj ili digitalnu uslugu prodavatelj ili treća strana (stvar s digitalnim elementima).
Kod ugovora o kupoprodaji, rizik slučajne propasti ili oštećenja uređaja prelazi na kupca u trenutku kada je njemu ili osobi koju je on navede, a koja nije prijevoznik, proizvod predan u posjed. Ako je prijevoznik bio izabran na prijedlog kupca, rizik slučajne propasti ili oštećenja uređaja prelazi na kupca u trenutku kada uređaj bude predan u posjed prijevozniku.
U slučaju stvari s digitalnim elementima rizik prelazi na kupca u trenutku kada je obavljena jednokratna isporuka digitalnog sadržaja ili digitalne usluge odnosno kada je započela kontinuirana isporuka digitalnog sadržaja ili digitalne usluge.

V.b Kad postoje materijalni nedostaci

Nedostatak postoji:
1) ako stvar ne odgovara opisu, vrsti, količini i kvaliteti odnosno nema funkcionalnost, kompatibilnost, interoperabilnost i druge značajke kako je utvrđeno ugovorom o kupoprodaji,
2) ako stvar nije prikladna za bilo koju posebnu namjenu za koju je potrebna kupcu i s kojom je kupac upoznao prodavatelja najkasnije u trenutku sklapanja ugovora te u odnosu na koju je prodavatelj dao pristanak,
3) ako stvar nije isporučena sa svom dodatnom opremom i uputama, uključujući upute za instalaciju, kako je utvrđeno ugovorom o kupoprodaji ili
4) ako stvar nije isporučena s ažuriranjima kako je utvrđeno ugovorom o kupoprodaji.
Osim gore navedenih nedostataka, nedostatak postoji i:
1) ako stvar nije prikladna za upotrebu u svrhe za koje bi se stvar iste vrste uobičajeno koristila, uzimajući u obzir sve propise Europske unije i propise Republike Hrvatske, tehničke standarde ili, ako takvih tehničkih standarda nema, primjenjive kodekse ponašanja u određenom području ako oni postoje,
2) ako stvar ne odgovara kvaliteti i opisu uzorka ili modela koji je prodavatelj stavio na raspolaganje kupcu prije sklapanja ugovora,
3) ako stvar nije isporučena s dodatnom opremom, uključujući ambalažu, upute za instalaciju ili druge upute, čiji primitak kupac može razumno očekivati,
4) ako stvar ne odgovara količini ili nema ona svojstva i druge značajke, uključujući one koje se odnose na trajnost, funkcionalnost, kompatibilnost i sigurnost, koji su uobičajeni za stvar iste vrste i koje kupac može razumno očekivati s obzirom na prirodu stvari te uzimajući u obzir sve javne izjave koje su dali prodavatelj ili druge osobe u prethodnim fazama lanca transakcija, uključujući proizvođača, ili koje su dane u njihovo ime, osobito u oglašavanju ili označivanju,
5) ako je stvar nepravilno instalirana odnosno montirana, a usluga instalacije odnosno montaže čini dio ugovora o kupoprodaji i obavio ju je prodavatelj ili osoba za koju on odgovara ili
6) ako je stvar za koju je bilo predviđeno da je instalira odnosno montira kupac nepravilno instalirana odnosno montirana od strane kupca, a nepravilna instalacija odnosno montaža posljedica je nedostatka u uputama koje je dostavio prodavatelj ili, u slučaju stvari s digitalnim elementima, koje je dostavio prodavatelj ili dobavljač digitalnog sadržaja ili digitalne usluge. Prodavatelja ne obvezuju izjave iz stavka 2. točke 4. ovoga članka ako dokaže da nije znao niti je mogao znati za tu izjavu, ili da je do trenutka sklapanja ugovora javna izjava bila ispravljena na jednak ili usporediv način kao i kada je dana, ili da ta javna izjava nije mogla utjecati na donošenje odluke o kupnji. Kod potrošačkih ugovora nedostaci iz stavka 2. točke 1. do 4. ovoga članka ne postoje ako je, u trenutku sklapanja ugovora, potrošač bio posebno obaviješten da određeno obilježje stvari odstupa od kriterija koji se koriste za određivanje nedostataka navedenih u stavku 2. točkama 1. do 4. ovoga članka i ako je potrošač to izričito i zasebno prihvatio prilikom sklapanja ugovora. Posebna napomena: Prodavatelj za svoje proizvode ne pruža uslugu montaže kupljenih proizvoda.

V.c. Prava kupca

Kupac koji je pravodobno i uredno obavijestio prodavatelja o nedostatku sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima ovlašten je zahtijevati od prodavatelja uklanjanje nedostatka, zahtijevati od prodavatelja predaju druge stvari bez nedostatka, zahtijevati razmjerno sniženje cijene, zahtijevati raskid ugovora, sukladno pravilima Zakona o obveznim odnosima.
Prilikom ostvarivanja prava na uklanjanje nedostatka kupac ima pravo izbora između popravka i zamjene stvari, osim ako bi odabrani način uklanjanja nedostatka bio nemoguć ili ako bi njime u odnosu na drugi način uklanjanja nedostatka prodavatelju nastali nerazmjerni troškovi uzimajući u obzir sve okolnosti, a osobito vrijednost stvari bez nedostatka, značaj nedostatka i pitanje može li se popravak odnosno zamjena obaviti bez znatnih neugodnosti za kupca.
Prodavatelj je ovlašten odbiti uklanjanje nedostatka ako su popravak i zamjena nemogući ili bi mu time bili prouzročeni nerazmjerni troškovi uzimajući u obzir sve okolnosti, a osobito vrijednost stvari bez nedostatka, značaj nedostatka i pitanje može li se popravak odnosno zamjena obaviti bez znatnih neugodnosti za kupca.
Kupac ima pravo na sniženje cijene ili na raskid ugovora tek ako prodavatelj nije uklonio nedostatak, ili je to odbio učiniti ili nije uklonio nedostatak u skladu s člankom V.h, stavcima 2. i 3. Uvjeta, ako nedostatak postoji unatoč pokušaju prodavatelja da ga ukloni odnosno ako je prodavatelj izjavio da neće ukloniti nedostatak ili iz okolnosti očito proizlazi da neće ukloniti nedostatak u razumnom roku ili bez znatnih neugodnosti za kupca te ako je nedostatak tako ozbiljan da opravdava trenutačno sniženje cijene ili raskid ugovora.
Kupac ima pravo uskratiti plaćanje bilo kojeg nepodmirenog dijela cijene sve dok prodavatelj ne ispuni svoje obveze po osnovi odgovornosti za materijalne nedostatke.
Ako je nedostatak neznatan, kupac nema pravo na raskid ugovora, ali mu pripadaju druga prava iz odgovornosti za materijalne nedostatke uključujući i pravo na popravljanje štete.
Kod trgovačkog ugovora kupac je dužan primljenu stvar na uobičajeni način pregledati ili je dati na pregled, čim je to prema redovitom tijeku stvari moguće, i o vidljivim nedostacima obavijestiti prodavatelja bez odgađanja, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada. Kod trgovačkih ugovora ako je pregled izvršen u nazočnosti obiju strana, kupac je dužan svoje primjedbe zbog vidljivih nedostataka priopćiti prodavatelju odmah, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada.
Kupac odmah prilikom uručenja kupljenog proizvoda treba provjeriti sadržaj pošiljke za sve pripadajuće dijelove navedene u specifikaciji proizvođača.

Kod potrošačkih ugovora potrošač nije obvezan pregledati stvar niti je dati na pregled, ali je obvezan obavijestiti prodavatelja o postojanju vidljivih nedostataka u roku od dva mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak, a najkasnije u roku od dvije godine od prijelaza rizika na potrošača.
Kod potrošačkog ugovora, kad se nakon primitka stvari od strane kupca pokaže da stvar ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari, potrošač je dužan, pod prijetnjom gubitka prava, o tom nedostatku obavijestiti prodavatelja u roku od dva mjeseca računajući od dana kad je nedostatak otkrio, a kod trgovačkog ugovora – bez odgađanja.
Prodavatelj ne odgovara za nedostatke koji se pokažu pošto proteknu dvije godine od predaje stvari, a kod trgovačkog ugovora šest mjeseci.

V.d Popravak ili zamjena Popravak ili zamjena stvari s nedostatkom provode se besplatno, u razumnom roku od trenutka kada je kupac obavijestio prodavatelja o nedostatku te bez znatnih neugodnosti za kupca uzimajući u obzir prirodu stvari i svrhu za koju je kupcu ta stvar bila potrebna. Prilikom popravka ili zamjene kupac je obvezan staviti stvar na raspolaganje prodavatelju, a prodavatelj ju je obvezan preuzeti i snositi troškove preuzimanja.

V.e Gubitak prava na raskid ugovora zbog nedostatka Kupac gubi pravo da raskine ugovor zbog nedostatka stvari kad mu je nemoguće vratiti stvar ili je vratiti u stanju u kojem ju je primio. Ipak kupac može raskinuti ugovor zbog nekog nedostatka stvari ako je stvar potpuno ili djelomično propala ili oštećena zbog nedostatka koji opravdava raskid ugovora, ili zbog nekog događaja koji ne potječe od njega niti od neke osobe za koju on odgovara. Isto vrijedi ako je stvar potpuno ili djelomično propala ili oštećena pri ispunjenju obveze kupca da pregleda stvar, ili ako je kupac prije nego što je otkriven nedostatak potrošio ili izmijenio jedan dio stvari u tijeku njezine redovite uporabe te ako je oštećenje ili izmjena bez značenja.

V.f Sniženje cijene Cijena se snižava prema odnosu između vrijednosti stvari bez nedostatka i vrijednosti stvari s nedostatkom, u vrijeme sklapanja ugovora.

VI JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

VI.a UVJETI, ROK I POSTUPAK OSTVARIVANJA PRAVA NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, pravo na jednostrani raskid ugovora vrijedi isključivo kod ugovora sklopljenih na daljinu odnosno sklopljenih izvan poslovnih prostorija prodavatelja. Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na našoj mrežnoj stranici možete ispuniti i poslati nam na e-mail reklamacije@instar-informatika.hr ili poštom preporučeno s povratnicom na adresu Kanalski put , 10 000 Zagreb.

Obrazac za jednostrani raskid ugovora preuzmite OVDJE .

Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam, bez odgađanja, na Vašu elektroničku poštu ukoliko ste obavijest o raskidu poslali elektroničkom poštom.

UPUTE ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

1. Računanje roka za jednostrani raskid ugovora

Potrošač ima pravo, ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija ili sklopljen na daljinu od dana njegova sklapanja, a najkasnije u roku od 14 dana. U slučaju sklapanja ugovora o kupoprodaji, rok od 14 dana započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, roba koja čini predmet ugovora predana u posjed. Ako je jednom narudžbom naručeno više komada robe koji trebaju biti isporučeni odvojeno odnosno ako je riječ o robi koja se dostavlja u više komada ili više pošiljki, rok od 14 dana započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka robe. Ako je ugovorena redovita isporuka robe kroz određeni period, rok od 14 dana započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, predan u posjed prvi komad ili prva pošiljka robe. U slučaju sklapanja ugovora o uslugama, ugovora o isporuci vode, plina ili električne energije koji se prodaju u neograničenom obujmu ili neutvrđenoj količini te isporuci toplinske energije, kao i u slučaju sklapanja ugovora kojemu je predmet digitalni sadržaj koji nije isporučen na materijalnom nosaču podataka, rok iz stavka 1. ovoga članka započinje teći od dana sklapanja ugovora.

Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka od 14 dana i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom ili elektroničkom poštom, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a možete koristiti i priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora.

Za slučaj spora potrošač je dužan dokazati da je svoje pravo na raskid ugovora ostvario u skladu s odredbama članka 81. Zakona o zaštiti potrošača.

Preduvjet jednostranog raskida Ugovora jest da proizvod nije korišten. 

Za slučaj jednostranog raskida ugovora potrošač ne smije koristiti digitalni sadržaj ili digitalne usluge te ih ne smije stavljati na raspolaganje trećim osobama.

2. Povrat uplaćenog iznosa Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena ili nakon što nam dostavite dokaz da ste nam robu poslali nazad.

3. Povrat robe Robu vratite ili je predajte nama na adresu Zapoljska 40, 10 000 Zagreb bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada ste nam uputili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora. Smatra se da ste izvršili svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka naprijed navedenog roka pošaljete ili predate robu nama.

4. Troškovi povrata robe Izravne troškove povrata robe snosi kupac.

5. Odgovornost potrošača za umanjenje vrijednosti robe U slučaju korištenja prava na jednostrani raskid ugovora potrošač je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom i ambalažom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

6. Potrošač nema pravo na jednostrani raskid ugovora ako je (pri čemu pojam roba ima jednako značenje pojmu proizvoda):

1) u potpunosti ispunjen ugovor o uslugama za koji potrošač preuzima obvezu platiti cijenu, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odjeljka ako usluga bude u potpunosti ispunjena

2) predmet ugovora proizvod čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja trgovca, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava potrošača na jednostrani raskid ugovora

3) predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču

4) predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe

5) predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave

6) predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima

7) predmet ugovora isporuka alkoholnih pića čija je cijena ugovorena u trenutku sklapanja ugovora, a dostava može uslijediti tek nakon 30 dana, ako je cijena ovisna o promjenama na tržištu koje su izvan utjecaja trgovca

8) potrošač posebno zahtijevao posjet trgovca radi obavljanja hitnih popravaka ili poslova održavanja, s time da ako prilikom takvog posjeta, uz one usluge koje je potrošač izrijekom zahtijevao, trgovac pruži i neke druge usluge odnosno isporuči i neku drugu robu osim one koja je nužna za obavljanje hitnih popravaka ili poslova održavanja, potrošač ima pravo na jednostrani raskid ugovora u vezi s tim dodatnim uslugama ili robom

9) predmet ugovora isporuka zapečaćenih audiosnimaka ili videosnimaka odnosno računalnih programa, koji su otpečaćeni nakon isporuke

10) predmet ugovora isporuka novina, periodičnog tiska ili magazina, s iznimkom pretplatničkih ugovora za takve publikacije

11) ugovor sklopljen na javnoj dražbi

12) predmet ugovora pružanje usluge smještaja koji nije namijenjen stanovanju, pružanje usluge prijevoza robe, usluge najma vozila, usluge pripremnice obroka (catering) ili usluga vezanih uz slobodno vrijeme, ako je ugovoreno da usluga bude pružena određenog datuma ili u određenom razdoblju

13) predmet ugovora isporuka digitalnog sadržaja za koji potrošač preuzima obvezu platiti cijenu, koji nije isporučen na materijalnom nosaču podataka, ako je ispunjenje ugovora započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će time izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora, a trgovac mu je dostavio potvrdu sklopljenog ugovora sukladno članku 67. ili članku 76. ovoga Zakona

14) potrošač posebno zahtijevao posjet trgovca radi obavljanja usluge popravaka za koje se plaća cijena, a ugovor, čije ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača, je ispunjen u potpunosti.

POSEBNE NAPOMENE:

Povrat Apple uređaja:

Povrat Apple uređaja nije moguć s obzirom na automatsku aktivaciju uređaja prilikom prvog paljenja. Uređaj stoga nije moguće vratiti u prvobitno stanje u kojem ga je kupac preuzeo, te samim time ne zadovoljava uvjete povrata proizvoda.

Kupac ima pravo vratiti Apple uređaj koji nije korišten ili aktiviran u roku od 15 dana od dana kupovine putem web shopa.

Ukoliko uređaj dolazi s nedostacima ili ispunjava uvjete jamstva, kupac zadržava prava sukladno važećim zakonima te ima pravo na reklamaciju Apple uređaja po zakonskim osnovama.

Uređaji koje nakon korištenja nije moguće vratiti u prvobitno stanje:

Printere, pročišćivače, robotske usisivače i romobile nakon prvog korištenja nije moguće vratiti u prvobitno stanje te samim time ne zadovoljavaju uvjete povrata ukoliko je artikl korišten.

Povrat uređaja s licencom:

Ukoliko se na uređaju kojeg kupac vraća nalazi licenca, kupac može vratiti uređaj samo u slučaju da licenca nije aktivirana. U slučaju da je licenca aktivirana, kupac nema pravo na povrat artikla.

Odredbe točaka 1., 2., 3. i 5. ne primjenjuju se na ugovore sklopljene tijekom nezatraženih posjeta trgovca potrošačevu domu ili tijekom izleta koje je trgovac organizirao radi promocije ili prodaje proizvoda potrošaču.

VI.b IZUZETAK ZA SLUČAJ KUPOVINE PROIZVODA PO NARUDŽBI

Sukladno članku 8. stavku 3. i članku 86. stavku 1. točci 3. Zakona o zaštiti potrošača, prodavatelj ističe posebne uvjete za proizvode označene oznakom „artikl po narudžbi“. Takvi proizvodi prilagođeni su kupcu/potrošaču jer se isti, zbog svoje specifičnosti, cijene i raspoloživosti, naručuje samo zasebno – po nalogu kupca/potrošača. Ukoliko je proizvod označen oznakom „artikl po narudžbi“ za kupovinu takvog proizvoda vrijede posebna pravila jer se isti nabavlja samo iznimno – po nalogu kupca. Za slučaj web kupovine - nakon potvrde narudžbe nije moguć odustanak od narudžbe niti jednostrani raskid ugovora. Za slučaj kupovine u poslovnim prostorijama prodavatelja, nakon narudžbe proizvoda nije moguć odustanak odnosno povrat robe. Za slučaj nejasnoća molimo Vas da se prije narudžbe posavjetujete s našim prodajnim predstavnicima.

POSEBNA NAPOMENA: U svim ostalim slučajevima izvan gore opisanih (jednostrani raskid ugovora bez navođenja razloga kod ugovora koje prodavatelj zaključi s potrošačem), primijenuju se zakonske pretpostavke za raskid.

VI.c PRIMJENJIVOST KOD PRAVNIH OSOBA

Zakon o zaštiti potrošača (članak 4. stavak 1. točka 21.) primjenjuje se isključivo na potrošače a ne primjenjuje se na pravne osobe, zbog čega kupci koji su pravne osobe ne ostvaruju pravo na opisani jednostrani raskid ugovora, na koji ostvaruju pravo isključivo potrošači.

Kupcima koji su pravne osobe prodavatelj može iznimno, i pod uvjetom da proizvod zadovoljava uvjete povrata navedene u uvjetima poslovanja, odobriti:

- zamjenu za drugi proizvod istovjetne vrijednosti ili uz nadoplatu za drugi uređaj, uređaje ili usluge

- odobriti povrat proizvoda uz umanjenje iznosa zbog nadoknade manipulativnih troškova.

Odobrenje povrata iz prethodnog stavka isključivo je pravo, a ne obveza prodavatelja.

Kupcima koji su pravne osobe nisu isključena prava o povratu ili zamjeni proizvoda koje ostvaruue putem jamstvenih uvjeta.

VII IZVANSUDSKO RJEŠAVANJE POTROŠAČKIH SPOROVA

U slučaju spora, sukladno Zakonu o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova (NN br. 121/16, 32/19), predlažemo alternativno rješavanje spora pred jednim od tijela određenih za alternativno rješavanje potrošačkih sporova koji djeluju u Republici Hrvatskoj, npr:
- Centrom za mirenje pri Hrvatskoj udruzi za mirenje, Zagreb, Teslina 1/I, info@mirenje.hr
- Profi Test d.o.o, Centrom za mirenje, Medijator, Bjelovar, Petra Hektorovića 2, ž medijator@medijator.com.hr
- Sudom časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, Zagreb, Rooseveltov trg 2., sudcasti@hgk.hr
- Centrom za mirenje pri Hrvatskoj udruzi poslodavaca, Zagreb, Radnička cesta 52/1, hup@hup.hr.
- Centar za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, Zagreb, Rooseveltov trg 2

Online rješavanje sporova:
Posebnom regulativom Europske unije, od 15. 2. 2016. diljem cijele EU sporove vezane uz online kupnju moguće je riješiti putem ODR platforme za online rješavanje potrošačkih sporova. Platformi za rješavanje potrošačkih sporova putem interneta kupac može pristupiti putem poveznice: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HR To znači da problem tijekom online kupnje unutar EU (neispravan proizvod, nemogućnost zamjene proizvoda itd.) svoj prigovor možete na brži i jednostavniji način podnijeti na gornjem linku a prigovor je moguće podnijeti na bilo kojem od 23 službena jezika EU.
Sve sporove prodavatelj i kupac će nastojati riješiti mirnim putem, a u slučaju neuspjeha nadležan je sud prema mjestu sjedišta Prodavatelja.

VIII OSTALO

VIII.a Prodavatelj ulaže maksimalne napore u održavanju informacija na stranicama web trgovine ažurnim i ispravnim, no prodavatelj ne može jamčiti stopostotnu točnost svih prikazanih informacija o proizvodima i uslugama. U izuzetnim slučajevima su moguća odstupanja stvarnih podataka i podataka dostupnih na web stranicama Prodavatelj zadržava pravo promjene uvjeta isporuke u narednih 24 sata od trenutka obavijesti isporuke.

VIII.b Internet stranice su u vlasništvu prodavatelja. Za vrijeme korištenja Internet stranice primjenjuju se ovdje navedeni Uvjeti, kao i svi važeći i primjenjivi zakoni. Prodavatelj zadržava pravo promjene ovih Uvjeta i ostalih odredbi sadržanih na stranicama prodavatelja bez prethodne najave. Sav sadržaj na Internet stranici kao što su tekstovi, grafički sadržaji, zaštitni znakovi (logotipi), ikonice, audio i video zapisi, digitalna preuzimanja, softverski paketi i podaci vlasništvo su društva ili naših dobavljača sadržaja i zaštićeni su domaćim i međunarodnim propisima o zaštiti autorskog i srodnih prava odnosno prava industrijskog vlasništva i njihova neovlaštena uporaba predstavlja povredu propisa o zaštiti prava intelektualnog vlasništva. Sav softver koji se koristi na Internet stranici je vlasništvo društva ili dobavljača softverskih rješenja i zaštićen je propisima o zaštiti autorskog i srodnih prava.

VIII.c Korisnik koji koristiti Internet stranicu, je odgovoran za povjerljivost svog korisničkog računa – korisničkog imena, lozinke i ostalih osobnih podataka kao i za restrikciju pristupa računalu korisnika. Korisnik prihvaća odgovornost za sve aktivnosti koje se izvedu koristeći njegovo korisničko ime i lozinku. Prodavatelj jamči zaštitu privatnosti sukladno važećim propisima o zaštiti privatnosti i zaštiti osobnih podatka. Kada korisnik posjeti Internet stranicu ili pošalje elektronsku poštu (e-mail) prodavatelju, komunicira elektronski s prodavateljem. Ovime korisnik pristaje na elektronsku komunikaciju s društvom. Prodavatelj komunicira s korisnikom putem e-maila ili uz pomoć informacija na Internet stranici. Navedenim postupanjem korisnik izričito pristaje na sva pravila, upozorenja, obavijesti i ostale poruke putem kojih prodavatelj komunicira s korisnikom.

VIII.d Korisnici mogu postaviti osvrte, komentare i ostale sadržaje; slati e-čestitke i ostale vidove komunikacija te slati sugestije, ideje, komentare, pitanja i druge informacije, sve dok ti sadržaji nisu nezakonite, opscene i prijeteće prirode, te nisu u svrsi diskreditiranja nečijeg dobrog imena, povređivanja privatnosti, povrede prava intelektualnog vlasništva treće osobe ili slične prirode. Nije dozvoljeno slanje i dijeljenje softverskih virusa, političke kampanje, lančana-pisma, masovno slanje e-mailova, ili bilo kakav drugi oblik SPAM-iranja. Nije dozvoljeno korištenje neispravnih ili tuđih e-mail adresa, impersonizacija druge osobe i/ili organizacije ili bilo kakvo drugačije navođenje na krivi izvor sadržaja i komunikacije. Prodavatelj zadržava pravo (ali ne i obavezu) da izbriše ili izmjeni takve sadržaje, ali ne i da redovito provjerava sve postavljene sadržaje.

VIII.e Prodavatelj poštuje prava intelektualnog vlasništva i druga prava trećih osoba. Ako korisnik osnovano smatra da je njegovo djelo kopirano ili je na bilo koji drugi način povrijeđeno njegovo pravo, korisnik mora obavijestiti prodavatelja o navedenom.

VIII.f Svi proizvodi, usluge i ostali artikli na Internet stranici su vlasništvo prodavatelja.

VIII.g Prodavatelj ulaže napore da Internet stranicu održi u ispravnom i sigurnom stanju. korisnik treba prijaviti bilo kakve probleme i zloupotrebe, uvredljive sadržaje i povrede ovih i ostalih pravila. Prodavatelj zadržava pravo da, bez ograničavanja drugih pravnih sredstava, ograniči, suspendira ili terminira svoje usluge i korisničke račune, zabrani dostup do internet stranice, izbriše ili izmijeni sadržaje koje poslužuje, te poduzme tehničke i pravne metode i korake kako bi onemogućilo korisnicima pristup sajtu ako smatra da korisnici stvaraju probleme, ne poštuju zakone ili se ne ponašaju u skladu s ovim Uvjetima korištenja. Prodavatelj također zadržava pravo da ukine neverificirane korisničke račune. Prodavatelj osim isključenja korisnika koji ne poštuju ovdje navedene Uvjete i ostala pravila važeća na Internet stranici može zahtijevati naknadu sve štetu, uključujući, ali ne ograničavajući se na izgubljenu dobit koju prodavatelj trpi zbog nepoštivanja ovih Uvjeta.

IX IZJAVA O OGRANIČENJU ODGOVORNOSTI

Ova Internet stranica se poslužuje na principu “kakav jest” i “kako je raspoloživ”. Kao kupci proizvoda se izričito slažete da koristite Internet stranicu na vlastitu odgovornost i osobni rizik.

Društvo ne jamči, niti preuzima bilo kakav oblik odgovornosti, da su ova Internet stranica, njegovi poslužitelji (serveri), e-mailovi poslani od strane društva nezaraženi virusima ili drugim štetnim komponentama. Društvo nije odgovorno za bilo kakve nastale štete bilo kakvog tipa koje su nastale korištenjem ove stranice, uključujući, ali ne i ograničavajući se na, izravne, neizravne, kaznene i kao i sve druge vidove štete.

Društvo nije odgovorno za radnje trećih osoba.

X JAMSTVO

X.a Svi proizvodi kupljeni u poslovnici prodavatelja imaju jamstvo. Većina proizvoda, ovisno od proizvođača ima jamstvo duže od jedne godine. Jamstveni list sastavni je dio isporuke uz naručeni proizvod kupcu. Kupac je dužan, na vlastiti rizik i odgovornost, čuvati jamstveni list i račun za cijelo vrijeme jamstvenog perioda. Račun i jamstveni list jedini su dokumenti s kojima kupac može ostvariti svoja prava.

X.b Prodavatelj jamči ovlašteni servis kojeg je odabrao proizvođač za proizvode koje je kupac kupio direktno od Prodavatelja sukladno općim uvjetima garancije i servisiranja koje pruža proizvođač pojedinih artikala. Proizvođač proizvoda jamstvom jamči besplatan popravak kupljenog proizvoda u skladu s važećim propisima i uvjetima opisanim u jamstvenom listu. U slučaju neizvršenja ove obaveze, davaoc jamstva će zamijeniti proizvod novim ili Vam vratiti novac. Jamstveni rok počinje danom prodaje uređaja, koji se unosi u garantni list i ovjerava pečatom i potpisom.

Za sve proizvode za koje proizvođač daje jamstvo vrijede jamstveni uvjeti navedeni u jamstvenom listu proizvoda. Ako su uvjeti utvrđeni u izjavi o komercijalnom jamstvu manje povoljni za kupca od uvjeta utvrđenih u povezanom reklamnome materijalu, komercijalno jamstvo je obvezujuće prema uvjetima utvrđenima u reklamnome materijalu koji se odnosi na komercijalno jamstvo, osim ako je prije sklapanja ugovora povezani reklamni materijal bio ispravljen na jednak ili usporediv način kao i kada je dan.

X.c. Prodavatelj daje 5-godišnje jamstvo na Instar računala u kojem slučaju:
1. Jamstvo vrijedi i ostvaruje se isključivo uz redovno godišnje servisiranje računala od strane ovlaštenog servisa, i to za čitavo vrijeme trajanja jamstva.
2. Godišnji redovan servis računala kupac je obavezan obaviti najkasnije 30 dana od isteka jamstva svake godine od datuma kupovine.
3. Kod prvog redovnog servisa prodavatelj izdaje potvrdu odrađenog servisa u toj godini koju je potrebno čuvati s računom i jamstvenim listom uređaja.
4. Cijena redovnog servisa je u skladu s važećim cjenikom prodavatelja i iznosi 29,00 EUR, s time da društvo, uz prethodnu obavijest, pridržava pravo izmjene cijene godišnjeg servisa.
5. Ukoliko bilo koja od gore navedenih obaveza ne bude ispunjena, prodavatelj nije dužan priznati jamstvo od 5 godina. U tom slučaju vrijedi samo jamstvo koju propisuje zakonski minimum, odnosno 2 godine.

Za sve proizvode za koje prodavatelj daje jamstvo vrijede jamstveni uvjeti navedeni u jamstvenom listu proizvoda. Ako su uvjeti utvrđeni u izjavi o komercijalnom jamstvu manje povoljni za kupca od uvjeta utvrđenih u povezanom reklamnome materijalu, komercijalno jamstvo je obvezujuće prema uvjetima utvrđenima u reklamnome materijalu koji se odnosi na komercijalno jamstvo, osim ako je prije sklapanja ugovora povezani reklamni materijal bio ispravljen na jednak ili usporediv način kao i kada je dan.

Kupac je dužan čuvati račun i jamstveni list za cijelo vrijeme jamstvenog razdoblja. Jamstveni rok teče od dana izdavanja računa, odnosno od datuma naznačenog u izvorniku računa. U jamstvo ne ulaze oštećenja nastala nepravilnim korištenjem, nestručnim rukovanjem neovlaštenih osoba suprotnim od navedenih u uputama od odgovarajućeg proizvoda, te mehanička oštećenja, oštećenja nastala zbog udara groma, prevelikog napona ili zbog istrošenosti uređaja.

Prodavatelj ne daje jamstvo za proizvode koji predstavljaju digitalni sadržaj odnosno podatke koji se proizvode i isporučuju u digitalnom obliku.


Prijavi se na newsletter i prvi saznaj za najbolje akcije & najnoviju ponudu
Djelatnici korektni, narudžbe stižu u roku. Pohvale.
Petra B.
Odličan shop. Ljubazno i pristupačno osoblje, najpovoljnije cijene i uvijek ima ono što tražim uz dostavu na kućnu adresu. Preporučio bih svakome.
Marko L.
Za sada se cini dobro! Al vidit cemo dok mi dođe naruđba oce lo i dalje tako biti.
Krešimir J.
Uvijek bio zadovoljan narudžbama, kvaliteti opreme i kako je sve napravljeno. Preporuka 10 od 10.
Kupio sam komp preko vas, za malu cjenu se dobio jako jak komp. Svaka vam cast.
INSTAR SHOP U BROJEVIMA
Uvjerljivo najbolji shop
Preko 150.000 poslanih paketa
Preko 200.000 mjesečnih posjetitelja